PMR Online access    |   tel. +48 12 618 90 00    |   E-mail: info@pmrcorporate.com
 
 

W 2013 r. wartość sprzedanego w Polsce sprzętu do diagnostyki obrazowej przekroczy 1 mld zł - październik 2012

Rynek diagnostyki obrazowej w Polsce osiągnął wartość 882 mln zł w 2012 r. W latach 2012-2014 sprzedaż w analizowanym segmencie będzie rosła o 14% (CAGR), wynika z najnowszego raportu PMR „Rynek diagnostyki obrazowej w Polsce 2012. Prognozy rozwoju na lata 2012-2014”. Głównymi motorami wzrostu będzie zwiększenie inwestycji w sektorze prywatnym, fundusze europejskie (z wyjątkiem roku 2014, kiedy to skończy się kolejna ich transza), jak również coraz większy nacisk na prewencję w polityce zdrowotnej państwa. W 2013 r. wartość rynku diagnostyki obrazowej, według naszych prognoz, przekroczy 1 mld zł.

W 2009 r. kryzys i wysoki kurs euro zahamowały zamówienia na aparaturę do diagnostyki obrazowej na rynku prywatnym, ale nie wpłynęły na rynek publiczny (sporo zakupów finansowanych było z dotacji unijnych, których kryzys nie dotknął, co spowodowało lekkie osłabienie sprzedaży w liczbie sztuk przy wzroście wartości sprzedaży). Było to spowodowane faktem, iż wiele inwestycji jest finansowanych z funduszy UE. Dlatego też wartość rynku wzrosła wtedy o 33%.

To open the FULL free article/document, please sign up.

*required

*Email:
To make sure you receive the requested information, add info@pmrcorporate.com to your company trusted emails. Contact your IT department for details.
*Your company core business:
Help us better answer your needs.
Why do you sign up?
Please specify:

Privacy Policy


 


People who downloaded this free article, have read also:
 

Useful links         Privacy Policy
Copyright © 2015 PMR. All rights reserved.

PMR is a British-American company providing market information, advice and services to international businesses interested in Central and Eastern Europe as well as other emerging markets. PMR key areas of operation include business publications (through PMR Publications), consultancy (through PMR Consulting) and market research (through PMR Research). With over fourteen years of experience, high international standards in projects and publications, highly skilled multilingual staff and a wide network of co-operating research companies and market experts, PMR is one of the largest companies of its type in the region.