PMR Online access    |   tel. +48 12 618 90 00    |   E-mail: info@pmrcorporate.com
 
 

Rynek odzieży i obuwia w Polsce: bariery i szanse rozwoju w ocenie badanych firm - sierpień 2012

Na potrzeby raportu pt. „Rynek odzieży i obuwia w Polsce 2012. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2012-2014” PMR Research – dział badawczy firmy PMR (www. research-pmr.com) przeprowadził w maju 2012 roku badanie wśród kadry kierowniczej 173 sieci odzieżowych i obuwniczych w Polsce. Była to już piąta edycja tego badania. Badanie zrealizowano techniką wywiadu telefonicznego CATI.

Zostało przeprowadzonych 75 pełnowartościowych wywiadów (59 wywiadów z firmami odzieżowymi i 16 wywiadów z firmami obuwniczymi), co oznacza, że osiągnięto realizację próby na poziomie 43%. W badaniu uczestniczyło 55% firm, które były jednocześnie producentami i detalistami, pozostałą część stanowili detaliści. Przebadane firmy posiadają łącznie około 5 244 sklepów detalicznych (własnych i franczyzowych). Respondentami byli przedstawiciele kadry menadżerskiej. Są to osoby, które ze względu na zajmowane stanowisko, są kompetentne w formułowaniu opinii i prognoz dotyczących rynku odzieży i obuwia w Polsce.

To open the FULL free article/document, please sign up.

*required

*Email:
To make sure you receive the requested information, add info@pmrcorporate.com to your company trusted emails. Contact your IT department for details.
*Your company core business:
Help us better answer your needs.
Why do you sign up?
Please specify:

Privacy Policy


 


People who downloaded this free article, have read also:
 

Useful links         Privacy Policy
Copyright © 2015 PMR. All rights reserved.

PMR is a British-American company providing market information, advice and services to international businesses interested in Central and Eastern Europe as well as other emerging markets. PMR key areas of operation include business publications (through PMR Publications), consultancy (through PMR Consulting) and market research (through PMR Research). With over fourteen years of experience, high international standards in projects and publications, highly skilled multilingual staff and a wide network of co-operating research companies and market experts, PMR is one of the largest companies of its type in the region.