PMR Online access    |   tel. +48 12 340 51 00    |   E-mail: info@pmrcorporate.com
 
 

PMR articles available in PDF format contain expert market analyses, forecasts and commentaries on Polish market in construction, retail, IT & telecom, pharma & healthcare sectors.«  15 16 17 18 19 20 21  »

Czy rok 2010 przyniesie kolejne zmiany w dystrybucji na rynku farmaceutycznym w Europie Środkowej?  marzec 2010

pl Spadek liczby aptek w Polsce, Czechach, na Węgrzech i w Bułgarii, procesy konsolidacyjne pomiędzy czołowymi polskimi dystrybutorami, a także dopuszczenie sprzedaży internetowej leków na Słowacji to najważniejsze wydarzenia w segmencie dystrybucji farmaceutycznej

Investment in Energy: Electricity generation, distribution and production market status including power sector developments in Poland  February 2010

en pl Due to long-standing underinvestment, the Polish power sector is facing a genuine need of finding up to €50bn on investments in new power-production capacity and transmission systems in the coming years. However, only part of the projects initially

Rynek dystrybucji farmaceutycznej w Polsce w 2010 r.: konsolidacja, prywatyzacja i rozwój nowych form dystrybucji  luty 2010

pl W ostatnich latach rynek dystrybucji farmaceutycznej w Polsce podlegał licznym przemianom. W segmencie dystrybucji hurtowej dokonywała się konsolidacja, także pomiędzy czołowymi graczami, oraz prywatyzacja przez Skarb Państwa hurtowni będących w jego posiadaniu.

Pharmaceutical distribution market in Poland in 2010: consolidation, privatisation and development of new forms of distribution  February 2010

en In recent years the pharmaceutical distribution market in Poland has seen many changes. The wholesale distribution segment has experienced consolidation, including combinations between leading players, as well as the privatisation of State Treasury outlets.

Polski rynek diagnostyki laboratoryjnej osiągnie wartość 1,4 mld zł w 2012 r.  styczeń 2010

pl W najbliższych latach na rynek diagnostyki laboratoryjnej będzie wpływał szereg czynników m.in. przekształcanie jednostek publicznej opieki zdrowotnej w spółki prawa handlowego, coraz większa oferta prywatnych ubezpieczeń rowotnych/abonamentów oferowanych

Polish laboratory diagnostics market expected to be worth PLN 1.4bn in 2012  January 2010

en A range of factors will stimulate the growth of the in vitro (laboratory) diagnostics market in Poland in the next few years. These will include the transformation of healthcare units into companies bound by commercial law, a more extensive choice of health

The power sector in Poland will determine the future of the construction industry  January 2010

en pl In the coming several years the Polish construction sector, the driving force of which is now road construction, will be undergoing major transformation. The portfolios of the largest construction companies will start to be dominated by revenue from power
«  15 16 17 18 19 20 21  » 


 

Useful links         Privacy Policy
Copyright © 2018 PMR. All rights reserved.

PMR is a British-American company providing market information, advice and services to international businesses interested in Central and Eastern Europe as well as other emerging markets. PMR key areas of operation include business publications (through PMR Publications), consultancy (through PMR Consulting) and market research (through PMR Research). With over fourteen years of experience, high international standards in projects and publications, highly skilled multilingual staff and a wide network of co-operating research companies and market experts, PMR is one of the largest companies of its type in the region.